Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW (Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden) onder lidmaatschapsnummer 889. Sinds 25-09-2017 ben ik opgenomen in het HBO-register RBCZ als psychosociaal therapeut onder licentienummer 171243R.

Psychosociale therapie wordt afhankelijk van je aanvullende verzekering, deels vergoed. Het voordeel hiervan is dat je eigen risico niet wordt aangesproken. Ervarings- en lichaamsgerichte therapie is een vorm van psychosociale therapie. Belangrijk is dat je zelf goed checkt bij je verzekering wat er wel of niet vergoed wordt. Klik op deze link om na te gaan of je voor vergoeding in aanmerking komt.

Als Registertherapeut val ik onder het tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66471125.