Werkwijze

Wat is ervaringsgerichte therapie?

Ervaringsgericht werken maakt een koppeling tussen denken, voelen en doen. Dus tussen hoofd, hart en lijf. Vaak wéét je al (met je hoofd) wat er aan de hand is en vaak ook al waar dat vandaan komt. Maar waarom lukt het niet om met dat inzicht ook daadwerkelijk ander gedrag in te zetten? Dat komt omdat het hoofd nog niet voldoende samenwerkt met hart en lijf. Tijdens ervaringsgerichte therapie gebruiken we oefeningen om deze integratie tot stand te brengen. Als iets geïntegreerd is, kom het weer tot rust, kom jij weer tot rust. En kun je verder.

Adem en lichaam

In ervaringsgerichte therapie gebruiken we daarom dus oefeningen die de integratie van hoofd, hart en lijf stimuleren. Ons lijf wordt vaak vergeten, totdat er lichamelijke klachten ontstaan bijvoorbeeld. Daarnaast is een bewuste ademhaling essentieel om rust te kunnen ervaren. Lijf en adem komen dan ook altijd aan bod tijdens de sessies bij mij. Je merkt vast wel dat je tijdens stressvolle momenten je adem inhoudt. Als die momenten maar vaak en langdurig aanwezig zijn, kan het zijn dat je eigenlijk altijd oppervlakkig ademt. Met als gevolg (vage) klachten: onwerkelijk voelen, gehaast en niet gefocust zijn, er niet bijzijn, geen contact met je lijf ervaren en/of angstig voelen.

Voice dialogue

Ik werk graag met Voice dialogue. Dit is een methode om in gesprek te gaan met onze innerlijke stemmen en die hebben we allemaal. Vaak zijn we ons hier helemaal niet van bewust. Deze stemmen zijn de verschillende delen van onze persoonlijkheid: het zijn onze ikken. Zij hebben ieder hun eigen specifieke manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Sommige ikken kennen we heel goed, je kunt je daarmee identificeren. Andere ikken of delen van jezelf komen totaal niet uit de verf, en dat is dan echt jammer. Want ze horen wel bij jou en je zou een completer mens zijn als je deze delen bewust bij je neemt. 

In Voice Dialogue nodigen we de verschillende ikken uit om zich te laten horen en zien. Door deze delen te onderzoeken, te bevragen en vooral te erkennen, komt er inzicht en integratie. Ik zie dan vaak begrip, opluchting en ontspanning ontstaan in gezicht en lijf, zo mooi en direct! Daarna komt er rust, dat deel van jezelf is eindelijk gehoord en begrepen. En zo begrijp je iets meer van jezelf, je word er niet meer door overvallen. Voor meer informatie over deze manier van werken: onder de tab ‘inspirerende boeken’ beschrijf ik kort het boekje Ik (k)en mijn ikken.

Tafelopstellingen

Tafelopstellingen en/of het werken met poppetjes is ook zo’n inzicht gevende methode. Je kunt een probleem of vraagstuk zichtbaar maken. Wat in je hoofd een kluwen lijkt wordt hiermee door jou zelf ontwart. Door het stuk voor stuk neer te zetten, zien wat er is en merken wat dat met je doet, maken dat dingen op hun plek vallen. Je kunt er (anders) naar gaan kijken, er ontstaat voor je ogen vaak een helder beeld. 

Tekenen en werken met dromen

Tijdens je proces kunnen we werken met dromen en het maken van tekeningen (vanuit de psychodynamica). Je onderwuste is een bron van informatie.

EMDR

Bij trauma kan ik EMDR inzetten. Op dit moment ben ik in opleiding (in de supervisiefase) en bevoegd om hiermee te werken. Ik ben erg enthousiast over de effecten van EMDR. Voor meer informatie hierover: EMDR.

Verschillende werkvormen

De ene methode spreekt je waarschijnlijk meer aan dan de andere. We kunnen daarom samen kijken wat bij jou past. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.

Wat is christelijke ervaringsgerichte therapie?

Ik geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof dat God zich bekend maakt in de schepping en dat zijn weg liefdevol is. Hij verbindt mensen met Hem en met elkaar. Daar hebben we zélf ook wat in te doen. Ik geloof dat hij het beste met ons voor heeft en dat hij er alles aan doet dat jij en ik tot onze bestemming komen. Daar ben ik steeds naar op zoek. Ik zoek ook graag met jou mee, als je dat wilt. Hij is mijn bron, mijn well. Vandaar dat ik mijn praktijk Well in Amsterdam hebt genoemd. Tijdens mijn werk, en eigenlijk ook daarbuiten, zoek ik naar waarheid en genade. Soms doet het pijn als het licht valt op gebrokenheid, die van mij, jou of van een ander, maar het is nooit zonder hoop! Dáár is genezing, herstel; genade. 

Als je niet gelooft, ben je net zo welkom als wanneer je wel gelooft. 

Hoe ziet het traject eruit?

Als je besluit om in therapie te gaan, beginnen we met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek hebben we het over je hulpvraag en over je levensloop. We zullen in kaart brengen waar je aan wilt gaan werken en onder woorden brengen wat wilt je bereiken. Jij krijgt dan gelijk de gelegenheid om te ervaren wie ik ben en hoe ik werk en of dat bij jou past. Op basis hiervan kun je besluiten om verder te gaan of niet.

Als we met elkaar verder gaan, stel ik voor dat we af na vijf sessies evalueren, of eerder als je dat prettig vindt. We kijken dan of de ingeslagen weg leidt naar jouw doel. We hebben oog voor je proces en stemmen dit steeds met elkaar af. Daarom zullen we in het vervolgtraject regelmatig kort evalueren om scherp te blijven op de voortgang. 

Vragen?

Wil je iets vragen? Wil je meer weten? Je kunt me bellen of mailen; ga hiervoor naar de tab Contact / Login voor het stellen van een vraag of het maken van een afspraak.